Xe đưa đón sân bay Kiên Giang

​​​​​​​

Khang Trần

 • Số Điện Thoại : 857699990
 • Rạch giá
 • Tuyến : Kiên Giang – Rạch Giá
 • Ghi Chú : Loại xe 4 chỗ, 7 chỗ

Dương Lâm

 • Số Điện Thoại : 911259855
 • Rạch giá
 • Tuyến : Kiên Giang – Rạch Giá
 • Ghi Chú : Loại xe 4 chỗ, 7 chỗ

Huy Đăng

 • Số Điện Thoại : 855565461
 • Kiên Giang
 • Tuyến : Kiên Giang – Rạch Giá
 • Ghi Chú : Loại xe 7 chỗ, 16, chô, 29 chỗ

Tân Điền

 • Số Điện Thoại : 939594229
 • Kiên Giang
 • Tuyến : Kiên Giang – Rạch Giá
 • Ghi Chú : Loại xe 4 chỗ, 7 chỗ

Tuấn Kiệt

 • Số Điện Thoại : 901513131
 • Kiên Giang
 • Tuyến : Rạch Giá – Kiên Giang
 • Ghi Chú : Loại xe 4 chỗ, 7 chỗ

Anh Tuấn

 • Số Điện Thoại : 919555115
 • Tân Hiệp – Kiên Giang
 • Tuyến : Rạch Giá – Kiên Giang
 • Ghi Chú : Loại xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ

Tôm Danh

 • Số Điện Thoại : 382017122
 • Rạch giá
 • Tuyến : Rạch Giá – Kiên Giang
 • Ghi Chú : Loại xe 4 chỗ, 16 chỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *