Xe đưa đón sân bay Lâm Đồng

​​​​​​​

A Công

 • Số Điện Thoại : 969706362
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 190,000vnd

Như Thuần

 • Số Điện Thoại : 983001155
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 200,000vnd

Anh Chiến

 • Số Điện Thoại : 919747484
 • Bảo Lộc
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 180,000vnd , Xe 7 chỗ: 220,000vnd , Xe 16 chỗ: 650,000vnd

Xe đưa đón

 • Số Điện Thoại : 978712535
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 200,000vnd , Xe 7 chỗ: 230,000vnd , Xe 16 chỗ: 700,000vnd

Phúc Gia

 • Số Điện Thoại : 376379979 , 0918298968
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 180,000vnd , Xe 7 chỗ: 200,000vnd , Xe 16 chỗ: 600,000vnd

Xavia Hotel Dalat

 • Số Điện Thoại : 399127979
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 150,000vnd , Xe 7 chỗ: 220,000vnd

Anh Trung

 • Số Điện Thoại : 917937781
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 180,000vnd , Xe 7 chỗ: 250,000vnd

lado Taxi

 • Số Điện Thoại : 02633789789 , 02633666777 , 02633777888
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ :165,000vnd/1xe , Xe 7 chỗ: 260,000vnd/1 xe

Minh Đức

 • Số Điện Thoại : 977371737
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 7 chỗ : 250,000vnd

Taxi sân bay

 • Số Điện Thoại : 919017252
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 4 chỗ : 200,000vnd , Xe 7 chỗ: 250,000vnd

Anh Sỹ

 • Số Điện Thoại : 785555538
 • Đà Lạt
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 5 chỗ : 200,000vnd

Như Phương

 • Số Điện Thoại : 972323182
 • Tung Nghia, Lâm Ðồng
 • Tuyến : Đi sân bay Liên Khương
 • Ghi Chú : Xe 5 chỗ : 200,000vnd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *